Letters verkleinen Letters vergrotenThuiszorg aanvragen


Het aanvragen van Huishoudelijke Ondersteuning
Financiëringsvormen
Er zijn drie vormen van financiëring van de huishoudelijke ondersteuning.

De Sleutel levert vanaf 2021 alleen nog Zorg in Natura.

Hoe kunt u zorg aanvragen?
Als u niet meer, of maar gedeeltelijk, in staat bent om uw huishouden draaiende te houden, kunt u een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Hiervoor kunt u contact opnemen met Wijeindhoven.
(040-2388998 of info@wijeindhoven.nl)

Er komt dan iemand (een generalist) van WijEindhoven bij u thuis om te bespreken wat u nog wel of niet kan. Ook wordt de tijdsperiode besproken.
In dit gesprek wordt tevens besproken welke zorgaanbieder u wilt. U bent namelijk vrij om aan te geven welke zorgaanbieder uw voorkeur heeft. Als u Thuiszorg De Sleutel hebt aangewezen als uw voorkeur, geeft Wijeindhoven vervolgens uw gegevens aan ons door. Op het moment dat wij een aanvraag binnen krijgen, maken wij direct een afspraak met u om een Huishoudelijk Ondersteuningsplan met u te bespreken en in te vullen.
Tijdens dit eerste gesprek bespreken wij ook met u met welke activiteiten u hulp nodig heeft en wat de frequentie van het schoonmaken wordt. Heeft u bijvoorbeeld een voorkeur voor een bepaalde dag of tijd, dan houden wij daar rekening mee. In overleg wordt bepaald hoe de zorg zo snel mogelijk kan worden opgestart. U ontvangt van de gemeente een Indicatiebesluit/beschikking over de huishoudelijke ondersteuning.

Overstappen van de ene naar de andere zorgaanbieder
Wanneer u op de wachtlijst staat of niet tevreden bent over de geleverde zorg, kan u ervoor kiezen om van zorgaanbieder te wisselen.
Wanneer u naar De Sleutel wilt overstappen, kunt u dit doorgeven aan Wijeindhoven. U zegt bij uw oude zorgaanbieder de zorg op en De Sleutel levert zo snel mogelijk vervangende zorg.