Letters verkleinen Letters vergrotenThuiszorg betalen


Wanneer u thuiszorg krijgt via de WMO (gemeente), moet u in veel gevallen een eigen bijdrage betalen.
Eigen bijdrage Zorg in Natura
Voor diegenen die thuiszorg ontvangen, heeft de overheid een eigen bijdrage vastgesteld. Deze bijdrage wordt vanaf 2020 per maand in rekening gebracht.

De exacte hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Wanneer u voor het eerst thuiszorg krijgt, ontvangt u automatisch een beschikking waarop uw maximale maandbijdrage is aangegeven. Vervolgens ontvangt u na elke maand een factuur met een overzicht van de gewerkte uren en het bedrag.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage zie de website www.hetcak.nl.