Letters verkleinen Letters vergrotenThuiszorg verbeteren


De Sleutel hecht veel waarde aan kwalitief goede thuiszorg. Wij zijn blij dat u ons als kwaliteitsorganisatie waardeert. Toch vragen wij ook steeds om ideeën voor verbetering van onze zorgverlening.

Op deze pagina leest u hoe wij steeds onze kwaliteit verbeteren via officiële certificatie, cliënttevredenheidsonderzoeken, evaluatiegesprekken, zorgverlenersonderzoeken en participatie van de cliëntenraad. Ook leest u hier waar u terecht kunt met klachten.
Certificatie
EN 15224 Logo Kwaliteit kan meetbaar zijn. Er bestaan systemen om de kwaliteit te controleren en te waarborgen. Eén daarvan is de ISO voor Zorg en Welzijn met de norm NEN-EN 15224. De Sleutel voldoet al sinds 2005 aan de kwaliteitseisen die de ISO stelt.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Elke 2 á 3 jaar wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden door een onafhankelijk bureau. Dit om te weten of onze cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening.
Dit onderzoek zal via de website ter beschikking worden gesteld. Het eerstvolgende onderzoek zal in het voorjaar van 2020 worden uitgevoerd. Het cliënttevredenheidsonderzoek van 2017 kan hier worden gedownload. De Sleutel is van de 8 zorgaanbieders in 2008 bij een door de gemeente Eindhoven gehouden éénmalige kwaliteitsmonitor Hulp in het Huishouden onder cliënten in Eindhoven als beste naar voren gekomen.

Zorgverlenersonderzoek
Elke 2 á 3 jaar wordt er een zorgverlenersonderzoek gehouden door een onafhankelijk bureau. Dit om te weten of onze zorgverleners tevreden zijn over onze organisatie. Het laatste onderzoek van voorjaar 2015, kwam gemiddeld als zeer positief naar buiten. In voorjaar 2019 start een nieuw onderzoek bij de zorgverleners.

Cliëntenraad
Thuiszorg De Sleutel heeft een eigen cliëntenraad.
De cliëntenraad volgt en adviseert het stichtingsbestuur: de raad toetst het jaarverslag en adviseert hierbij. Verder kan de cliëntenraad vragen stellen over het beleid die de belangen van de cliënt raken. De cliëntenraad komt éénmaal per jaar in juni bijeen. Opmerkingen of suggesties kunt u per brief aan de raad meedelen. U stuurt deze naar het adres van De Sleutel, ter attentie van de cliëntenraad.

Klachten
Ondanks onze grote aandacht voor onze kwaliteit en uw wensen kan het zijn dat u opmerkingen heeft, of vindt dat de zorg op enige wijze verbeterd kan worden.
In eerste instantie neemt u daarover binnen 48 uur contact op met de zorgcoördinator. Deze bespreekt met u het probleem en de mogelijkheden tot verbetering.
Wanneer dit niet tot resultaten leidt, kunt u zich schriftelijk wenden tot onze klachtencommissie. De klachtencommissie doet binnen 30 dagen uitspraak, na datum binnenkomst van uw klacht.